Vrličko kolo

Ovo su vam iz Vrlike dica...

Nijemo   kolo s područja Dalmatinske zagore jedinstveno   je po načinu izvođenja. Bez glazbene pratnje iIi neovisno o njoj, kad ona postoji (svirka u tradicijski instrument diple, mijeh, ili specifičan način pjevanja u   malim skupinama potresanjem glasa - ojkanje), jedino se na području Dalmatinske zagore izvodi u kolu koje se povremeno razbija u parove iIi se tijekom cijeloga plesa izvodi u parovima koji se kreću po krugu iIi slobodno po plesnom prostoru.
U nijemom kolu svaki plesač izvodi svoj korak, poskakujući   u zatvorenom kolu iIi hvatajući se u par, šećući neko vrijeme i vodeći svoje partnerice, po jednu iIi dvije, da ih svi prisutni mogu dobro pogledati. Zatim opet snažno poskakujući s jedne noge na drugu, povlači istovremeno partnerice, isprobavajući javno njihovu vještinu, naizgled bez određenih pravila, spontano, ovisno o raspoloženju   i trenutnoj želji za isticanjem pred drugima ili želji za zajedničkirn   snažnim i impresivnirn kretanjem kola kad se hvata s ostalima u to "šuplje kolo".
U studenom 2011. UNESCO je uvrstio vrličko nijemo kolo u svoj popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva.

U Vrličkom kolu najprije dolazi šetnja. Uhvaćeni u otvoreno kolo, isključivo za tkanice ili neke druge pojaseve, čak vojničke remene, plesači izvode slijedeći korak A. Ples se sastoji od niza dvočetvrtinskih taktova, a niz od tri takta neprestano se ponavlja. Plesači su okrenuti polulijevo naprijed.

             Prvi takt
Četvrtinka: lijevom nogom korak polulijevo naprijed.
Četvrtinka: desnom nogom korak polulijevo naprijed.

            Drugi takt
Četvrtinka: lijevom nogom korak polulijevo natrag. Plesači se okrenu prema zamišljenom centru kola.
Četvrtinka: desna se noga primakne uz lijevu, ali se na nju ne prenosi težina tijela.

            Treći takt
Četvrtinka: desnom nogom korak poludesno natrag. Plesači se opet okrenu u prvotni položaj.
Četvrtinka: lijeva se noga primakne uz desnu, ali se na nju ne prenosi težina tijela,

* U staroj varijanti plesači nisu primicali nogu uz nogu već su noge, u drugom i trećem taktu ostale raširene, jednako kao pri šetnji u kolu iz Potkonja.

Zatim dolazi leta, tj. korak u kojem intenzivnije savladavaju plesni korak, pri kojem zabacuju posljednjeg plesača (ili više njih). Ovaj korak, također, služi pri plesu manjih skupina plesačica ili plesača, a isto tako pri plesanju odvojenog para u kojem plesač može podignuti plesačicu. Označimo ga B.
Kad se izvodi u kolu držanje je kao kod dijela A.
Ples počinje laganije i postepeno se ubrzava. Sastoji se od niza dvočetvrtinskih taktova, a niz od tri takta neprestano se ponavlja.


             Prvi takt
Četvrtinka: nakon predskoka desnom nogom u mjestu, poskoči se lijevom polulijevo naprijed.
Četvrtinka: desnom poskok polulijevo naprijed.

            Drugi takt
Četvrtinka: lijevom nogom poskok polulijevo naprijed, dok se slobodna desna ispruži malo skvrčena naprijed.
Četvrtinka: lijevom nogom poskok u mjestu.

            Treći takt
Četvrtinka: desnom nogom poskok poludesno natrag. Slobodna se lijeva noga, malo skvrćena, izbaci dijagonačlno isred desne.
Četvrtinka: desnom nogom poskok poludesno natrag.

* Kod starijeg načina plesanja predskok (appoggiatura) se nalazi i na prijelazu između prvog i drugog takta, slično kao u Potkonju.

Slijedi skok posljednjeg plesača u kolu, odnosno ženske u paru. Oba se skoka u načelu, izvode jednako. Rjeđe se podizanje partnerica u Vrlici izvodilo kao u Potkonju, tj. da je partner objema rukama podizao žensku.
Vrlički skok ćemo prikazati kako ga izvodi par na slici ispod.

Ples se sastoji od tri dvočetvrtinska takta. Prethodno su partneri (ili manje kolo kod skoka zadnjeg muškarca) uzeli nekoliko koraka zaleta, odnosno pripreme, na način opisan pod B. Par se obično okreće u desno.

            Prvi takt
Četvrtinka: nakon predskoka desnom nogom, muškarac je poskočio lijevom naprijed, ženska lijevom natrag.

            Treći takt
Četvrtinka: muškarac se elastično spusti i podigne pete dok ženska objema nogama skoči na pod i ponovno se od njega odbije. Pri tome joj je lijeva noga nešto ispred desne
Četvrtinka: muškarac se obadvijema nogama odbije u zrak, ženska poskoči desnom u mjestu dok joj je lijeva dotakla pod za stopalo naprijed.

            Drugi takt
Četvrtinka: nakon predskoka desnom nogom, muškarac se čvrsto odupre o pod u malo čučećem položaju i podigne žensku u zrak. Ona se nakon predskoka desnom nogom, lijevom snažno odbaci u zrak natraške, u smjeru prethodnog zaokretanja para. Pri tome se malo skvrći.
Četvrtinka: muškarac zadržava žensku što dulje u zraku, ona mu to svojim položajem tijela omogućuje.


Vrličani poznaju i plesanje kola puzimice, koje se posljednjih godina izvodilo na sljedeći način. Drže se kao kod običnog kola za tkanice ili pojaseve.
Plesači se okrenu gotovo sasvim u smjeru kretanja kola. Ples se sastoji od niza dvočetvrtinskih taktova, a shema se od tri takta neprestano ponavlja.

            Prvi takt
Četvrtinka: nakon predskoka desnom nogom, korak lijevom naprijed.
Četvrtinka: korak desnom nogom naprijed. Njome se odmah odbijemo u zrak.

            Drugi takt
Osminka: nakon predkoka desnom nogom, lijevom naprijed.
Osminka: korak desnom nogom naprijed.
Četvrtinka: korak lijevom nogom naprijed.

            Treći takt
Osminka: korak desnom nogom naprijed.
Osminka: Korak lijevom nogom naprijed.
Četvrtinka: korak desnom nogom naprijed, njome se odmah odbijemo u zrak.

   
Između dva rata puzimice je izvođeno na drugi način (Slika u privitku).
Ponavlja se shema od tri takta. I ovdje se plesalo vrlo sporo.

            Prvi takt
Četvrtinka: nakon predskoka desnom nogom, korak lijevom naprijed.
Četvrtinka: korak desnom nogom naprijed. Njome se odmah odbijemo u zrak.

            Drugi takt
Osminka: nakon predskoka desnom nogom, korak lijevom naprijed.
Osminka: korak desnom nogom naprijed.
Četvrtinka: korak lijevom nogom naprijed. Njome se odmah odbijemo u zrak.

            Treći takt
Četvrtinka: nakon predskoka desnom nogom, poskok desnom naprijed.
Četvrtinka: poskok desnom nogom naprijed.

Rješenje Ministarstva kulture

Vrličko kolo

Podijeli ovu stranicu

VRH